Fonksiyonel Apareyler

Büyüme gelişim döneminde, çeşitli aygıtlar kullanarak çenelerin büyümesini yönlendirme işine fonksiyonel çene ortopedisi adı verilir. Bu dönemde kullanılan aygıtlara ‘’fonksiyonel apareyler’’ adı verilir. Alt veya üst çene darlığı, alt çenenin üst çeneden daha önde konumlanması, alt çenenin üst çeneden geride konulanması ve gelişim azlığı vb. gibi durumlarda bu tedavilerle problemler giderilmeye veya azaltılmaya çalışılır.

Fonksiyonel apareyler, hareketli ve sabit olarak uygulanabilirler. Hareketli fonksiyonel apareyler ağız içinden ve/veya ağız dışından uygulanır. Hareketli apareylerin dezavantajı, tedavi başarısının hasta uyumuna, hastanın apareyleri gerekli şekilde kullanıp kullanmadığına bağlı olmasıdır. Hareketli fonksiyonel apareyler hekiminizin tavsiyesi doğrultusunda kullanılırsa başarılı sonuçlar verir. Hareketli apareylerin, sabit olanlara karşı en büyük avantajı ise, ağız ve aparey temizliğinin daha rahat yapılabilmesidir. Fakat, hasta tarafından çıkartılabilen bu apareyler, apareyin kullanılmadığı zamanlarda iyi saklanmalı ve kaybedilmemelidir.

Sabit fonksiyonel aygıtlar ise ağız içinden uygulanırlar ve hasta tarafından çıkartılamazlar. Apareylerin ve ağızın temizliği iyi yapılmalı, sabit olan ağız içi aygıtların kırılmamasına özen gösterilmelidir. Aksi takdirde, tedavi ile elde edilmesi planlanan etkiler gerçekleşmeyecektir.